پنجشنبه 26 مهر 1397

معرفی فرماندار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:10 ویرایش : ‎1396/11/02 19:29 بازدید: 2530

نام : عسکر
نام خانوادگی : حسنی پور
مسئولیت : فرماندار شهرستان رضوانشهر
تاریخ انتصاب : 1394/10/21
سوابق خدمتی :
بخشدار مرکزی رضوانشهر
معاون فرماندار شهرستان رضوانشهر
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان آستارا
سرپرست فرمانداری شهرستان آستارا
رئیس گروه سیاسی و انتخابات استانداری گیلان
مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری گیلان

دولت و ملت همدلی و همزبانی