معرفی بخشدار مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/17 11:11 ویرایش : ‎1396/11/02 20:52 بازدید: 1873
  • نام : هادی
  • نام خانوادگی : صیادی
  • مسئولیت : بخشدار مرکزی شهرستان رضوانشهر
  • تاریخ انتصاب :  93/9/5  تا کنون
  • سوابق خدمتی : در تاریخ  83/4/1  به استخدام  وزارت کشوردر آمده و در فرمانداری شهرستان رضوانشهر با پست کارشناس امور اجتماعی انتخابات و شوراها شروع بکار نمودند سپس در پست  امور اداری و مالی فرمانداری ادامه خدمت دادند ، در سال 1381 در موسسه تحقیقات علمی و سیاسی ندای فلسطین به عنوان محقق مشغول به کار بوده و هم اکنون نیز به عنوان بخشدار مرکزی این شهرستان مشغول خدمت به مردم شریف شهرستان می باشند.